ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Дата на влизане в сила: 2020-03-04

Въведение

Добре дошли в Инсайд Трейдинг България.

Инсайд Трейдинг България („нас“, „ние“ или „нашите“) оперира чрез www.insidetrading.bg (наричана по-долу „Услуга“).

Нашата Политика за поверителност урежда вашето посещение на www.insidetrading.bg и обяснява как събираме, защитаваме и разкриваме информация, която е резултат от използването на нашата Услуга.

Ние използваме вашите данни, за да предоставим и подобрим Услугата. Използвайки Услугата, вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с тази политика. Освен ако не е определено друго в настоящата Политика за поверителност, използваните в настоящата Политика за поверителност термини имат същите значения като в нашите Общи условия.

Нашите Общи условия („Условия“) уреждат всяко използване на нашата Услуга и заедно с Политиката за поверителност представлява вашето съгласие с нас („споразумение“).

Дефиниции

Услуга означава уебсайтът www.insidetrading.bg, управляван от Inside Trading Bulgaria.

ЛИЧНИ ДАННИ означава данни за живи индивиди, които могат да бъдат идентифицирани от тези данни (или от тези и друга информация, или с която разполагаме, или е вероятно да попадне в наше притежание).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ са данни, събрани автоматично или чрез използване на Услугата, или от самата Сервизна инфраструктура (например продължителността на посещението на страницата).

COOKIES са малки файлове, съхранявани на вашето устройство (компютър или мобилно устройство).

КОНТРОЛЕР НА ДАННИТЕ означава физическо или юридическо лице, което (самостоятелно или съвместно с други лица) определя целите, за които и начина, по който всякакви лични данни се обработват или предстои да бъдат обработвани. За целите на настоящата Политика за поверителност ние сме Контролер на данни на вашите данни.

ПРОЦЕСОРИ НА ДАННИ (ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ) означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Контролера на данни. Можем да използваме услугите на различни доставчици на услуги, за да обработим по-ефективно вашите данни.

ПРЕДМЕТ НА ДАННИ е всеки жив индивид, който е обект на Лични данни.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е физическото лице, използващо нашата Услуга. Потребителят отговаря на Субекта на данните, който е обект на Лични данни.

Събиране и използване на информация

Ние събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да предоставим и подобрим нашата Услуга за вас.

Видове събрани данни

Лични данни

Докато използвате нашата Услуга, може да ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва за връзка или идентификация („Лични данни“). Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

0.1. Имейл адрес

0.2. Име и фамилия

0.3. Телефонен номер

0.4. Адрес, държава, провинция, пощенски код, град

0.5. Бисквитки и данни за употреба

Можем да използваме Вашите лични данни, за да се свържем с вас с бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която може да ви интересува. Можете да се откажете да получавате всякаква или всички тези съобщения от нас, като следвате връзката за отписване.

Данни за употреба

Можем също така да събираме информация, която браузърът ви изпраща всеки път, когато посетите нашата Услуга или когато получите достъп до Услугата от или чрез което и да е устройство („Данни за използване“).

Тези данни за използване могат да включват информация като адрес на интернет протокола на вашия компютър (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, час и дата на посещението ви, време, прекарано на тези страници, уникално идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Когато осъществявате достъп до Услугата с устройство, тези Данни за използване могат да включват информация като типа на устройството, което използвате, уникалния идентификационен номер на вашето устройство, IP адреса на вашето устройство, операционната система на вашето устройство, типа интернет браузър, който използвате, уникално устройство идентификатори и други диагностични данни.

Данни за местоположение

Можем да използваме и съхраняваме информация за вашето местоположение, ако ни дадете разрешение за това („Данни за местоположението“). Ние използваме тези данни, за да предоставим функции на нашата Услуга, за да подобрим и персонализираме нашата Услуга.

Можете да активирате или деактивирате услугите за местоположение, когато използвате услугата ни по всяко време, чрез настройките на вашето устройство.

Проследяване на данни за бисквитки

Ние използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме дейността в нашата Услуга и притежаваме определена информация.

Бисквитките са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство. Използват се и други технологии за проследяване като маяци, тагове и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализ на нашата Услуга.

Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички бисквитки или да посочи кога се изпраща бисквитка. Ако обаче не приемете бисквитки, може да не успеете да използвате някои части от нашата Услуга.

Примери за бисквитки, които използваме:

0.1. Сесийни бисквитки: Ние използваме сесийни бисквитки, за да оперираме нашата услуга.

0.2. Предпочитани бисквитки: Ние използваме предпочитани бисквитки, за да запомним вашите предпочитания и различни настройки.

0.3. Бисквитки за сигурност: Ние използваме бисквитки за сигурност за целите на сигурността.

0.4. Рекламни бисквитки: Рекламни бисквитки a използван е да ви служи с реклами, които може да са от значение за вас и вашите интереси.

Други данни

Докато използвате нашата Услуга, можем също да събираме следната информация: пол, възраст, дата на раждане, място на раждане, данни за паспорт, гражданство, регистрация по местоживеене и действителен адрес, телефонен номер (работен, мобилен), подробности за документи относно образованието, квалификацията, професионалното обучение, трудовите споразумения, споразуменията за неразгласяване, информация за бонусите и компенсациите, информация за семейното положение, членовете на семейството, социалното осигуряване (или друга идентификация на данъкоплатците), местоположението на офиса и други данни.

Използване на данни

Инсайд Трейдинг България използва събраните данни за различни цели:

0.1. да предоставяме и поддържаме нашата услуга;

0.2. да ви уведомяваме за промени в нашата Услуга;

0.3. да ви позволи да участвате в интерактивни функции на нашата Услуга, когато решите да го направите;

0.4. за предоставяне на поддръжка на клиенти

0.5. да съберем анализ или ценна информация, за да можем да подобрим нашата услуга;

0.6. да следим използването на нашата Услуга;

0.7. за откриване, предотвратяване и адресиране на технически проблеми;

0.8. да изпълни всяка друга цел, за която го предоставяте;

0.9. да изпълняваме своите задължения и да изпълняваме правата си, произтичащи от всякакви договори, сключени между вас и нас, включително за фактуриране и събиране;

0.10. да ви предоставя известия за вашия акаунт и / или абонамент, включително известия за изтичане и подновяване, имейл инструкции и др .;

0.11. да ви предоставя новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме, които са подобни на тези, които вече сте закупили или разпитали, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация;

0.12. по друг начин, който можем да опишем, когато предоставяте информацията;

0.13. за всяка друга цел с вашето съгласие.

Задържане на данни

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни само докато са необходими за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ние ще запазим и използваме Вашите лични данни до степента, необходима, за да се съобразим с нашите правни задължения (например, ако се изисква да запазим вашите данни, за да се съобразим с приложимите закони), да разрешим спорове и да приложим нашите правни споразумения и политики.

Също така ще запазим данните за употреба за вътрешни анализи. Данните за употреба обикновено се запазват за по-кратък период, с изключение на случаите, когато тези данни се използват за засилване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашата Услуга, или ако сме задължени по закон да съхраняваме тези данни за по-дълги периоди от време.

Прехвърляне на данни

Вашата информация, включително личните данни, може да бъде прехвърлена и поддържана на компютри, разположени извън вашата държава, провинция, държава или друга държавна юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези на вашата юрисдикция.

Ако се намирате извън България и решите да ни предоставите информация, моля, имайте предвид, че прехвърляме данните, включително личните данни, в България и ги обработваме там.

Вашето съгласие с настоящата Политика за поверителност, последвано от изпращането на такава информация, представлява вашето съгласие с този трансфер.

Инсайд Трейдинг България ще предприеме всички разумно необходими стъпки, за да гарантира, че вашите данни се третират безопасно и в съответствие с настоящата Политика за поверителност и няма да се прехвърля личните ви данни на организация или държава, освен ако няма адекватен контрол, включително сигурност на вашите данни и друга лична информация.

Разкриване на данни

Можем да разкрием лична информация, която събираме, или вие предоставяте:

0.1. Разкриване за правоприлагане

При определени обстоятелства може да се наложи да разкрием вашите лични данни, ако това се изисква от закона или в отговор на валидни заявки от публичните органи.

0.2. Бизнес сделка.

Ако ние или нашите дъщерни дружества участваме в сливане, придобиване или продажба на активи, Вашите Лични данни могат да бъдат прехвърлени.

0.3. Други случаи. Можем да разкрием и вашата информация:

0.3.1. на нашите дъщерни дружества и филиали;

0.3.2. на изпълнители, доставчици на услуги и други трети страни, които използваме за подкрепа на нашия бизнес;

0.3.3. да изпълни целта, за която го предоставяте;

0.3.4. с цел включване на логото на вашата компания на нашия уебсайт;

0.3.5. за всяка друга цел, оповестена от нас, когато предоставяте информацията;

0.3.6. с вашето съгласие във всички други случаи;

0.3.7. ако смятаме, че разкриването е необходимо или подходящо за защита на правата, собствеността или безопасността на Дружеството, нашите клиенти или други.

Сигурност на данните

Сигурността на вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че никой метод за предаване през Интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите лични данни, не можем да гарантираме абсолютната му сигурност.

Доставчици на услуги

Можем да наемем трети компании и физически лица, за да улесним нашата услуга („доставчици на услуги“), да предоставим услуга от наше име, да извършим услуга услуги или ни помагат да анализираме как се използва нашата Услуга.

Тези трети страни имат достъп до личните Ви данни само за изпълнение на тези задачи от наше име и се задължават да не ги разкриват или използват за други цели.

Анализ

Можем да използваме доставчици на услуги на трети страни за наблюдение и анализ на използването на нашата Услуга.

CI / CD инструменти

Можем да използваме доставчици на услуги на трети страни, за да автоматизираме процеса на разработка на нашата Услуга.

Поведенчески ремаркетинг

Може да използваме услуги за ремаркетинг, за да Ви рекламираме на уебсайтове на трети страни, след като сте посетили нашата Услуга. Ние и нашите доставчици на трети страни използваме бисквитки, за да информираме, оптимизираме и обслужваме реклами въз основа на миналите ви посещения в нашата Услуга.

Връзки към други сайтове

Услугата ни може да съдържа връзки към други сайтове, които не се експлоатират от нас. Ако щракнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Силно ви съветваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

Поверителност на децата

Нашите Услуги не са предназначени за използване от деца под 18 години („Дете“ или „Деца“).

Ние не събираме съзнателно лична информация от деца под 18 години. Ако разберете, че дете ни е предоставило лични данни, моля, свържете се с нас. Ако узнаем, че сме събрали лични данни от деца без проверка на съгласието на родителите, ние предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

Промени в настоящата Политика за поверителност

Можем да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ние ще ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще Ви уведомим по имейл и / или видно известие за нашата Услуга, преди промяната да влезе в сила и да актуализираме „дата на влизане в сила“ в горната част на тази Политика за поверителност.

Препоръчваме Ви да преглеждате настоящата Политика за поверителност периодично за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност са ефективни, когато са публикувани на тази страница.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно настоящата Политика за поверителност, моля, свържете се с нас по имейл: info@insidetrading.bg.

Инсайд Трейдинг България

Водещ независим дистрибутор на технологични решения. Нашата мисия е да бъдем предпочитаният партньор за дистрибуция в България и Европа

Стани партньор
Стани доставчик